Spojovatel času

Jak poznat krystal - Spojovatel času?

Tento speciální krystal má ve svém vrcholovém zakončení, které je zpravidla tvořeno šesti fasetami, přidanou ještě jednu menší fasetu, která tvoří rovnoběžník, či lichoběžník a je vložena do společné hrany vrcholových faset krystalu.

Tato drobná přidaná faseta propůjčuje krystalu další dimenzi a dodává silnější energii. Na jednom kameni se mohou vyskytovat dokonce i dvě, či více přidaných faset, které slouží duši k přemostění času, ať už do budoucnosti, či do minulosti.

Pokud se Vám do rukou dostane krystal - spojovatel času, zadívejte se na jeho "přidanou fasetu", ať už ve tvaru rovnoběžníku, či lichoběžníku. Pozorujte, které dvě protější strany jsou rovnoběžné. pokud jsou rovnoběžné (téměř rovnoběžné) strany stáčející se na pravou stranu kamene, značí to, že se stáčí ve směru hodinových ručiček, a tak můžete být nasměrování do budoucnosti. Naopak strany, které rovnoběžně směřují k levé straně krystalu Vás zavedou do minulosti. Pokud oba páry protilehlých stran jsou rovnoběžné, může být čas přemostěn jak do budoucnosti, tak i do minulosti.

Možná záměna za krystal Okno

Krystaly - Spojovatelé času mohou být někdy zaměněny za krystaly Oken. Tyto krystaly se vyznačují velkou kosočtvercovou facetou vloženou mezi základny vrcholových faset krystalu. 

Neexistence času

Doba, kdy duše pobývá ve fyzickém těle je vnímána jako časová osa minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Ve skutečnosti čas neubíhá, tak jak si jej představujeme, protože čas jako takový neexistuje.

Naše duše plují věčností bez omezení jakýmkoliv časoprostorem. Tak je možno pomocí krystalů - Spojovatelů času rozpustit iluzi času a prostoru a "vycestovat" do kterékoliv inkarnace minulé, či budoucí.

Použitím těchto krystalů k "vycestování do minulosti" lze léčit duši z traumat prožitých v předešlých inkarnacích a opravit tak své minulé "já" pomocí zkušeností nabytých v současnosti. Pokud dojde pomocí krystalu Spojovatele času k přemostění a nám bude umožněno nahlédnout do budoucnosti, poznáme vyspělé technologie, které mohou být přeneseny do současnosti a použity k záchraně prostředí ve kterém žijeme.