Novinka. Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma!

Laštovičky

Lokalita s výskytem drahých kamenů a minerálů.

Obec Laštovičky

Vesnička Laštovičky se nachází 1,5 km severozápadně od Rousměrova, pod jehož katastrální území spadá a protíná ji silnice první třídy I/37. V těsné blízkosti obce prochází železniční trať Brno - Havlíčkův Brod a na okraji vesnice se nachází nově opravená budova vlakové zastávky.

V neveliké obci žije v patnácti domech asi 40 obyvatel. Uprostřed malé návsi stojí kaplička - zvonička zasvěcená Panně Marii a poblíž autobusové zastávky se v zahrádce tyčí velký kamenný kříž.

Při východním okraji vsi stojí bývalý objekt sportovní střelnice a severním směrem za obcí se zrcadlí dva malé rybníčky obklopené loukami a poli, za nimiž se táhne pás hlubokých lesů.

Minerály a drahé kameny z okolních polí

Polnosti v katastru obce zaujímají poměrně malé území, protože většinová část zdejší krajiny je zarostlá rozsáhlými lesy. Pole, zvlášť ta, táhnoucí se k vesnici Suky, byla v dřívější době proslavena krásnými nálezy krystalů záhněd, morionů, citrínů, křišťálů, či černých turmalínů skorylů. Dnes jsou však tyto lokality značně vysbírané a z části zatravněné, takže šance na objevení pěkného kamene je velice malá, přesto se zde stále občas objeví zajímavý nález.

V roce 1970 byl asi půl kilometru od obce, při provádění melioračních (odvodňovacích) pracích, objeven lithný pegmatit. V něm byly nalezeny barevné odrůdy turmalínů - tzv. elbaity, kterými jsou - rubelity, verdelity, foitity atd. Některé elbaity byly ukončené hnědočeveným zbarvením, kterému se říká turecké hlavičky. Krystaly růžových rubelitů dosahovaly délky až 2 cm a často tvořily vějiřky narostlé na bílém křemeni. Z dalších minerálů se zde vyskytoval ještě lepidolit a apatit.

Od té doby byl tento li-pegmatit již mnohokrát vykopán, či vybagrován do velké hloubky, a proto se dnes zde již barevné turmalíny najít nedají.