Mistrovské krystaly

Mistrovské krystaly jsou "Mistry" mezi všemi ostatními krystaly. Mají dokonalý tvar i vzhled a každý z nich ctí stanovené vesmírné zákony. Odkrývají vstup do světa jednotného božského zdroje. Všechny Mistrovské krystaly jsou zároveň Učitelskými krystaly.

Objevení těchto krystalů lidmi v současné době, kdy planeta Země vystupuje ze znamení Ryb a vchází do znamení Vodnáře, poukazuje na to, že je lidstvo připraveno přijmout a pochopit velká tajemství a hlubokou moudrost vesmíru. Mistrovské krystaly vysílají vibrace a frekvence, které otevírají mysl člověka a vedou ho k jeho duševnímu růstu.

Nejčastěji se tyto krystaly využívají v osobních meditacích, nebo při práci v kolektivu probouzejících se lidí. Pokud se "svým" krystalem aktivně pracujete, tak nedovolte, aby procházel rukama jiných osob, protože tím by byl rušen tok čistých informací přicházejících z kamene do Vašeho vědomí.

Pro Mistrovské krystaly, které se v našem životě objeví, jsme byli vybráni a ony jsou připraveny na svoji aktivaci pomocí našeho vědomí. Používejte je s velkou obezřetností a pouze k čistým záměrům. Tyto Mistrovské krystaly nás provází životem, učí nás a pomáhají nám k dosažení "mistrovství" v této hmotné úrovni bytí. Jsou našimi průvodci a přáteli a jsou zde pro nás!

Laserová hůlka

Krystal Laserové hůlky je dlouhý a tenký. Jeho tělo tvoří úzké a protáhlé facety (krystalové stěny) sbíhající se ke špici, která je utvářena drobnými a krátkými plochami. Svým tvarem Laserové hůlky nápadně připomínají štíhlý ukazováček lidské ruky. Na povrchu těchto krystalů se mohou nacházet různé rýhy a značky připomínající pradávné písmo. Dlouhé a tenké krystaly byly nazvány "hůlkami", protože tímto tvarem krystalů můžeme nejlépe nasměrovat a zaměřit tok čísté léčivé energie. Krystaly Laserových hůlek mají velkou energetickou moc a sílu, protože skrze ně proudí paprsek čisté léčivé energie, která je podobná té, jež je vyzařována z konečků prstů léčitele směrem k ... (zobrazit celý článek).

Tantrická dvojice

Krystaly Tantrické dvojice, či "dvojčat" vyjadřují soulad dvou jedinců. Tento specifický krystal otevírá tajemství harmonického vztahu dvou lidí. Pokud kdokoliv touží po plně vyladěném vztahu s druhou osobou, ať už partnerském, přátelském, či pracovním, musí si nejprve sám vytvořit kladný vztah sám k sobě. Naučit se milovat svoji osobu, nejen svou fyzickou, ale i psychickou formu bytí. Člověk by měl přijmout sám sebe takový jaký je, jakou podobu si zvolil a vybral ještě před svou inkarnací na tuto planetu. Jenom tak může začít skutečně milovat někoho druhého. Příjmout jej plně do svého života se všemi jeho klady i nedostatky, plně se s ním ztotožnit a být připraven pro něj i přinášet oběti ... (zobrazit celý článek).

Dévický chrám

Krystaly Dévické chrámy se řadí mezi Mistrovské krystaly, ve kterých sídlí Dévy, což jsou andělské bytosti světla pobývající ve vyšších sférách astrálních světů. Některé Dévy se též mohou vyskytovat v nám blízkém astrálu, kde přebývají mezi jednotlivými inkarnacemi, pokud ještě nevystoupily z koloběhu znovuzrození. Tyto bytosti jsou nezatížené materiálně, emočně, ani nejsou omezovány pěti tělesnými smysly, a tak se zaměřují na pomoc lidem překonávajícím těžkosti své současné inkarnace ... (zobrazit celý článek).

Krystal Isis

Krystal Isis rozpoznáte podle specifického pětistranného geometrického tvaru stěny, která tvoří vrcholové ukončení kamene. Útvar do kterého se formuje pět úhlů je jedinečný. Dvě nižší strany, které vystupují ze základny tvořící špici krystalu, představují dva protějšky z našeho světa duality - protichůdné síly života a smrti, nemoci a zdraví, zármutku a radosti. Dvě horní strany, které se sbíhají do vrcholu krystalu, nám odhalují tajemství sjednocení zmíněných protikladů do harmonického celku. Krystal Isis tak představuje dosažení stavu celistvosti. V Krystalu Isis se odráží důležitost čísla pět. Z pohledu numerologie pětka představuje fyzickou realitu. Pět je číslo lidské duše ... (zobrazit celý článek).

Strážce záznamů

"Strážci záznamů" jsou jedinečné a posvátné krystaly, které můžete ve svém životě potkat, nebo s nimi dokonce i pracovat. V těchto krystalech je obsažena hluboká moudrost, tajemství vesmíru a skryté vědomosti prastarých civilizací. Strážci záznamů byli naprogramováni pradávnými bytostmi, které se inkarnovaly na tuto planetu z jiných galaxií. Tyto velmi duševně vyspělé bytosti chtěly uložit tajemství vesmírného vědění, a proto vybraly a naprogramovaly krystaly, které pak byly uloženy do země. Až přijde jejich čas, budou lidmi nalezeny, aby předaly v nich uložené vědomosti. Sdělení obsažená v těchto krystalech jsou bezpečně uzamčená a mohou se otevřít pouze lidem s čistým srdcem a vysokým stupněm vědomí ... (zobrazit celý článek)

Samoléčitel

V současné době začaly k lidem přicházet zvláštní krystaly - tzv. Samoléčitelé, patřící do skupiny Mistrovských krystalů. Jedná se o krystaly, u kterých došlo v průběhu času k nějakému mechanickému poškození, nebo zlomu v jejich zakončení. Tyto kameny v sobě zaktivovaly schopnost sebezacelení (samoléčení), což znamená, že svoje "zranění" začaly léčit dorůstáním mnoha drobných špiček v místě lomu kamene. Tento proces léčby tak postupem času vytváří zcela unikátní ukončení krystalu. Takto se může zhojit jednostranně, nebo dokonce oboustranně zakončený krystal, pokud byl během svého vývoje v lůně Země poškozen ... (číst více).

Katedrála - Světelná knihovna

Planeta Země ve své existenci prochází cykly trvajícími vždy přibližně 2000 let. Nyní se nachází v přechodovém období, kdy s končícím věkem Ryb vstupuje do nové éry Vodnáře. Právě v tomto čase se objevují Katedrálové krystaly, aby pomohly lidstvu k vzestupu jeho vědomí. Krystaly Katedrály - Světelné knihovny svým růstem připomínají tvar katedrály, kdy hlavní krystal (chrámová loď) je jakoby podpírán sloupovím menších krystalů, které do něho po stranách vrůstají. Vytváří se tak schůdky až k vrcholu hlavního krystalu, čímž je tvořen stupňovitý růst těchto Katedrálových krystalů ... (číst více).

Elestial - Dar andělů

Krystaly Elestialu se někdy také nazývají "Skeletové krystaly". Tyto zvláštní krystaly jsou andělskými dary, které byly poslány na naši planetu, aby zde byly nápomocny při rozpomenutí lidstva na jeho božský původ. Krystaly Elestialu často nemívají jednu hlavní špici, jako většina ostatních krystalů, ale z celého jejich povrchu vystupují mnohačetná přirozená zakončení. Nejzajímavějším úkazem na těchto krystalech jsou vryté a různě vrstvené geometrické tvary a vzorce, v nichž jsou ukryty hluboké zákony vesmíru ... (číst více).

Stránka 1 z 1 - 8 položek celkem