Mistrovské krystaly

Mistrovské krystaly jsou "Mistry" mezi všemi ostatními krystaly. Mají dokonalý tvar i vzhled a každý z nich představuje určité vesmírné zákony. Otevírají brány skrze něž lze vstoupit do světa jednotného božského zdroje. Všechny Mistrovské krystaly jsou zároveň Učitelskými krystaly.

Příchod těchto krystalů mezi lidi právě v této době, kdy planeta Země vystupuje ze znamení Ryb a vchází do znamení Vodnáře, poukazuje na to, že je lidstvo připraveno přijmout a pochopit velká vědění a hlubokou moudrost vesmíru. Mistrovské krystaly vyzařují frekvence, které aktivují mysl člověka a směřují jeho pozornost na úroveň duše.

Nejčastěji jsou tyto krystaly používány při osobní meditaci, nebo při práci se skupinou stejně zaměřených lidí. Pokud se "svým" krystalem aktivně pracujete, tak nedovolte, aby procházel rukama jiných osob, protože tím by byl rušen tok čistých informací přicházejících z kamene do Vašeho vědomí.

Pro Mistrovské krystaly, které se v našem životě objeví, jsme byli vybráni a ony jsou připraveny na svoji aktivaci pomocí našeho vědomí. Používejte je s velkým respektem a pouze k čistým záměrům. Jsou našimi průvodci, učiteli, přáteli a jsou zde pro nás.

Krystal Isis

Krystal Isis rozpoznáte podle specifického pětistranného geometrického tvaru stěny, která tvoří vrcholové ukončení kamene. Útvar do kterého se formuje pět úhlů je jedinečný. Dvě nižší strany, které vystupují ze základny tvořící špici krystalu, představují dva protějšky z našeho světa duality - protichůdné síly života a smrti, nemoci a zdraví, zármutku a radosti. Dvě horní strany, které se sbíhají do vrcholu krystalu, nám odhalují tajemství sjednocení zmíněných protikladů do harmonického celku. Krystal Isis tak představuje dosažení stavu celistvosti. V Krystalu Isis se odráží důležitost čísla pět. Z pohledu numerologie pětka představuje fyzickou realitu. Pět je číslo lidské duše ... (zobrazit celý článek).

Strážce záznamů

"Strážci záznamů" jsou jedny z nejposvátnějších krystalů, které můžete spatřit, nebo s nimi i pracovat. V těchto krystalech je uložena hluboká moudrost, starodávná vědění a velká tajemství vesmíru. Strážci záznamů byli naprogramováni pradávnými bytostmi, které se inkarnovaly na tuto planetu z jiných galaxií. Tyto osvícené bytosti chtěly uchovat tajemství vesmírného vědění, a proto vybraly a naprogramovaly krystaly, které pak byly uloženy do země. Až přijde jejich čas, budou lidmi nalezeny, aby předaly v nich uložené vědomosti. Tyto krystaly mají svůj bezpečnostní systém a jen lidé s čistým srdcem a vysokým vědomím mohou čerpat moudrost z knihoven, které jsou v nich zakódovány ... (zobrazit celý článek)

Samoléčitel - Mistrovský krystal

V současné době začaly k lidem přicházet zvláštní krystaly - tzv. Samoléčitelé, patřící do skupiny Mistrovských krystalů. Jedná se o krystaly, u kterých došlo v průběhu času k nějakému mechanickému poškození, nebo zlomu v jejich zakončení. Tyto kameny v sobě zaktivovaly schopnost sebezacelení (samoléčení), což znamená, že svoje "zranění" začaly léčit dorůstáním mnoha drobných špiček v místě lomu kamene. Tento proces léčby tak postupem času vytváří zcela unikátní ukončení krystalu. Takto se může zhojit jednostranně, nebo dokonce oboustranně zakončený krystal, pokud byl během svého vývoje v lůně Země poškozen ... (číst více).

Katedrála - Světelná knihovna

V živoucím přerodovém období, mezi Věkem Ryb a Vodnáře, se znovuobjevily krystaly zvané Katedrála - Světelná knihovna. Slouží jako majáky, skrze které mohou vesmírní mistři přenášet příslušné informace pro Nový Věk otevírající srdce a mysl. Pokud jsou správně použity, mohou být Světelné knihovny naprogramovány a mohou být do nich uloženy nové vzorce, které vytvoří a zachovají frekvenci vědomí na dalších dva tisíce let. Jsou-li správně naprogramovány, pak jsou tyto krystaly schopny přenášet frekvence, které vibrují shodně s vědomím univerza ... (číst více).

Elestial - Dar andělů

Krystaly Elestialu jsou více známy jako "Skeletové" krystaly". Tyto speciální křišťálové krystaly jsou dary přivedené na tuto planetu, aby pomohly při masové očistě, léčbě a znovuprobuzení, které se právě nyní na Zemi děje. S těmito krystaly přichází velká síla, konkrétně síla v překonání lidských emočních břemen. 

Elestialy ztělesňují každou substanci fyzické roviny zatímco jsou zároveň sladěny s andělskou vibrací. Jejich zdroj se nachází za časovou linií a jejich původ je ve hvězdné sféře. Když se síly ráje materializovaly fyzicky do prostoru a času, obsáhly Krystaly Elestialu všechny čtyři elementy a tím byly zrozeny ... (číst více).

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem