Modrý mramor - přírodní mramorový kámen z ČR

Modrý mramor z Nedvědice

Modrý mramor z Nedvědice | Leštěný přírodní kámen | Nedvědický minerál | Mramorový kámen

V polovině 15. století byl v okolí Nedvědice na Vysočině objeven kámen mramor, který byl převážně bílý, místy šedě pruhovaný a ojediněle světle modrý - dnes známý jako nedvědický mramor.

Tento nerost se zde začal těžit v několika menších či větších lomech a opracované mramorové kvádry byly využívány při stavbě hradu Pernštejna a gotického kostela v Doubravníku. Na hradě z něj stavitelé budovali např. římsy, ostění oken a dveří, schodiště a zábradlí. V gotickém kostele pak bylo z tohoto kamene vytvořeno téměř veškeré vnitřní vybavení jako sloupoví, klenby, ostění oken, křtitelnice, kazatelna, dlažba a další. V té době z modrého mramoru začaly být zhotovovány i krásně umělecky zpracované náhrobky bohatých šlechticů z okolí.

Postupem času se stal nedvědický mramor staviteli velmi oblíbeným a prodával se nejen po celé Moravě, ale i v Čechách a ve Vídni. V 17. století již byl stále častěji používaným kamenem k budování náhrobků, křížů a vytváření uměleckých děl.Modrý mramor - drahý kámen - přírodní minerál - surový nerost z Nedvědice rodej | Prodej, cena

Těžba mramoru probíhala v okolí Nedvědice s různou intenzitou až do poloviny minulého století, kdy byl poslední lom uzavřen. Tou dobou již trhy začaly ovládat dovozy levných mramorů z Itálie.

V současné době lze nalézt pozůstatky po dřívější těžbě mramoru na Nedvědicku na různých výchozech, lomech a lůmcích v lese od Dolních Louček až po Štěpánov nad Svratkou. Tyto lokality jsou však dnes již uzavřené a je zde zákaz vstupu.

Vznik mramoru a jeho barevné odrůdy

Mramory vznikaly nejčastěji přeměnou původních vápenců, ojediněle i dolomitů, za přispění vysokých tlaků a teplot v zemské kůře. Většina mramorů je bílá, ale díky příměsím vznikaly i barevné odrůdy tohoto kamene (mramor šedý, modrý, růžový, zelený, hnědý, černý s žilkováním ...).

Využití mramoru v umění a stavitelstvíModrý mramor z Nedvědice - přírodní mramorový kámen | Druhy - bílý, modrý

Již od starověku byl mramor oblíbený nejen umělci, ale i staviteli, protože ho bylo možno opracovávat bronzovými nástroji. Díky své struktuře a rozmanitosti barev zůstal populárním materiálem až do současnosti.

Spirituální účinky mramoru

Mramor byl odedávna vyhledávaným kamenem pro svoje magické účinky na tělo i ducha člověka. Toho si byli lidé dobře vědomi už ve starodávných dobách, a tak mramor používali na spirituální stavby jako byly chrámy, katedrály, kostely, kaple, svatině a modlitebny.

→ Tip: Přečtěte si o spirituálním významu a působení modrého mramoru v články » modrý mramor a jeho účinky «

▶ Modrý mramor z Nedvědice je skutečnou světovou raritou. Modré zbarvení mramoru je zvláštní anomálií a doposud se nepodařil objasnit jeho původ. Dodnes neexistuje žádné uspokojivé vysvětlení jeho vzniku.

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem