Novinka. Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma!

Naleziště a lokality minerálů a drahých kamenů

Přehled lokalit a nalezišť drahých kamenů, minerálů, nerostů a polodrahokamů v České republice (ČR). Jedná se především o geologické a mineralogické lokality na Vysočině. Postupně zde pro Vás zveřejňujeme další nová naleziště z Českomoravské vrchoviny a v budoucnu tu přibudou i ostatní lokality z Čech a Moravy.

 

Bobrůvka

Bobrůvka

Necelých 20 minut jízdy od Velkého Meziříčí (dálnice D1) leží malá vesnička, která se jmenuje Bobrůvka. Stavení zde tvoří kruhovou náves, a tak obec působí velmi malebně. Dominantu tvoří kostel sv. Bartoloměje ze 12. Století. Okolí Bobrůvky patří mezi nejznámější naleziště u nás, jelikož se zde nachází hned několik významných mineralogických lokalit, kde byly nalezeny krásné a vzácné minerály a drahé kameny ...

Sklené nad Oslavou

Sklené nad Oslavou

Obec Sklené nad Oslavou se nachází 10 km severovýchodním směrem od Velkého Meziříčí a leží na hlavní železniční trati Brno - Havlíčkův Brod. Katastrálně se obec rozkládá na 650 ha, z čehož 44 % tvoří lesy a v jejím okolí se nachází soustava 12 rybníků. Název obce byl odvozen od zaniklých skelných hutí, které se zde v dávných dobách nacházely. Poblíž obce protéká potok jménem Babačka, na kterém byl zbudován rybník Babák a Babákův mlýn (dnes Kmentův). Tento potok se vlévá do řeky Oslavy, a odtud vznikl přídavek názvu "nad Oslavou" ...

Bory

Bory

Obec Bory leží asi 10 km severozápadně od Velkého Meziříčí. Vznikla sloučením dvou menších vesniček Horních Borů a Dolních Borů. Územně k nim patří ještě nedaleký Cyrilov. Bory patří mezi nejvýznamější lokality s výskytem pegmatitů v celé České republice. V Dolních Borech v oblasti zvané - Hatě, se nachází bývalý živcový důl, kde se od 50-tých let minulého století těžil draselný živec - ortoklas, který byl cennou keramickou surovinou. V Horních Borech byl v roce 1929 otevřen kamenolom, který ...


Kněževes

Kněževes

Vesnička Kněževes se nachází 12 km severozápadním směrem od Velkého Meziříčí v nadmořské výšce 549 m n. m. Údolím asi 1 km od obce protéká řeka Oslava. První písemně doložená zmínka o této vsi pochází z roku 1370, kdy byly její dějiny spojovány s menší opevněnou tvrzí. Uprostřed obce stojí zrekonstruovaná malá kaplička se zvoničkou, jejíž stavba se datuje do 18. století ...

Laštovičky

Laštovičky

Vesnička Laštovičky se nachází 1,5 km severozápadně od Rousměrova, pod jehož katastrální území spadá a protíná ji silnice první třídy I/37. V těsné blízkosti obce prochází železniční trať Brno - Havlíčkův Brod a na okraji vesnice se nachází nově opravená budova vlakové zastávky. V neveliké obci žije v patnácti domech asi 40 obyvatel. Uprostřed malé návsi stojí kaplička - zvonička zasvěcená Panně Marii a poblíž autobusové zastávky se v zahrádce tyčí velký kamenný kříž ...

Suky

Suky

Na zdejších polích byly v minulosti nalezeny dutiny vyplněné krystaly nádherných záhněd, morionů a černých turmalínů skorylů. Tyto minerály byly doprovázeny muskovitem, albitem a ortoklasem. Na povrchu polí se po orbě vyskytovaly zaoblené a ohlazené úlomky pěkných průhledných křišťálů a citrínů, z nichž některé měly vysokou čistotu a drahokamovou kvalitu. Mnohé z nich byly vybroušené do krásných fasetových výbrusů a dnes zdobí mnoho šperků, či jsou obdivovány jako vzácné exempláře v ...

Rousměrov

Rousměrov

Krajina Českomoravské vrchoviny je lesnatá pahorkotina s četnými rybníčky, protkaná potůčky a lesními cestami. Nejbližší okolí vesnice je využíváno zemědělsky k pěstování plodin, a také jako pastviny pro dobytek. Vyšší nadmořská výška (600 m.n.m.) poskytuje z okolí obce Rousměrov krásný rozhled na okolní krajinu. Lze odsud pozorovat železniční koridor Brno - Havlíčkův Brod, který se táhne přes četné viadukty, vyrovnávající členitý terém zdejší kopcovité krajiny ...

Pikárec

Pikárec

Necelý kilometr jižním směrem od obce v místě zvaném "Špačkovka" byl objeven lithný pegmatit s elbaity. Ten poskytnul nádherné ukázky až několikacentimetrových malinově zbarvených rubelitů (červené a růžové turmalíny). Dnes je okolí vesnice velmi intenzivně prohledáno a objevit novou dutinu s krásnými kameny je velmi těžké. Na podzim po dešti na zoraných polích je však stále šance najít drobnější ukázky zdejších minerálů ...