Novinka. Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma!

Suky

Slavné naleziště citrínů, záhněd, morionů, křišťálů, černých turmalínů a dalších drahých kamenů a minerálů.

Obec Suky

Malá vesnička Suky se nachází poblíž silnice I. třídy 7/37, asi 2 km jihovýchodně od Ostrova nad Oslavou, pod jehož správu územně patří. Ve dvaceti domech zde žije asi 40 stálých obyvatel.

Vjezd do obce lemují dva malé rybníčky obklopené vzrostlýmy stromy. Na návsi stojí historická kaplička - zvonička a na konci vesničky vpravo u cesty se nachází kamenný kříž, který je obklopen čtyřmi vzrostlými lípami.

V obci se nachází firma LC Rosa, která se zabývá výrobou a balením přírodních bylinných čajů z ČR. Dále zde má pobočku veterinární ordinace s prodejem krmiv a chovatelských potřeb.

Sběr minerálů na okolních polích

Na zdejších polích byly v minulosti nalezeny dutiny vyplněné krystaly nádherných záhněd, morionů a černých turmalínů skorylů. Tyto minerály byly doprovázeny muskovitem, albitem a ortoklasem. Na povrchu polí se po orbě vyskytovaly zaoblené a ohlazené úlomky pěkných průhledných křišťálů a citrínů, z nichž některé měly vysokou čistotu a drahokamovou kvalitu. Mnohé z nich byly vybroušené do krásných fasetových výbrusů a dnes zdobí mnoho šperků, či jsou obdivovány jako vzácné exempláře v soukromých sbírkách a muzeích.

Intenzivní polní sběr a často i použití těžké mechanizace způsobilo, že už jsou dnes pole téměř prázdná a vysbíraná. Šance na pěkný nález je dnes už sice minimální, přesto se však po orbě a po dešti občas objeví drobné zlomky, či malé krystaly zdejších minerálů.