Tantrická dvojice

Krystaly tantrické dvojice, či "dvojčast" vyjadřují soulad dvou jedinců. Tento speciální krystal otevírá tajemství harmonického vztahu dvou lidí. Pokud kdokoliv touží po plně vyladěném vztahu s druhou osobou, ať už partnerském, přátelském, či pracovním, musí si nejprve sám vytvořit kladný vztah sám k sobě. Naučit se milovat svoji osobu, nejen svou fyzickou, ale i psyhickou formu bytí. Člověk by měl přijmout sám sebe takový jaký je, jakou podobu si zvolil a vybral ještě před svou inkarnací na tuto planetu. Jenom tak, může začít skutečně milovat někoho druhého. Příjmout jej plně do svého života se všemi jeho klady i nedostatky, plně se s ním ztotožnit a být připraven pro něj i přinášet oběti.

Jak poznat krystal Tantrickou dvojici

Tento kámen se vyznačuje společnou základnou pro dva krystaly, které vyrůstají do dvou samostatných zakončení. Špice krystalů mohou být výškově ve stejné úrovni, nebo může jeden z nich být vyšší. Důležitým ukazatelem je však vzájemná podobnost obou špic, čímž je vyjádřený vzájemný soulad energií vyzařovaných z kamene.

Častý je i výskyt barevné duhy v místě spojení obou krystalů. Tento fenomén duhy často vzniká v případě nějakého "zranění" kamene. Tak jako v lidských vztazích někdy dochází k citovým zraněním duše obou partnerů, ale po překonání všech životních těžkostí zůstávají tito spolu, tak jako tantrická dvojice krystalů  a jejich vztah je o to silnější a pevnější.

Tantrická dvojice krystalů vyjadřuje jednotu. S těmito kameny můžeme meditovat, spát s nimi, či je pouze držet v rukou a soustředit svou pozornost na sjednocení své osoby s vesmírným zdrojem. Jenom tak můžeme dosáhnout vyladění našich vztahů s druhou osobou.