Novinka. Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma!

Bory

Světoznámé mineralogické naleziště drahých kamenů, nerostů a minerálů na Vysočině.

Obec Bory

Obec Bory leží asi 10 km severozápadně od Velkého Meziříčí. Vznikla sloučením dvou menších vesniček Horních Borů a Dolních Borů. Územně k nim patří ještě nedaleký Cyrilov. Bory patří mezi nejvýznamější lokality s výskytem pegmatitů v celé České republice. V Dolních Borech v oblasti zvané - Hatě, se nachází bývalý živcový důl, kde se od 50-tých let minulého století těžil draselný živec - ortoklas, který byl cennou keramickou surovinou. V Horních Borech byl v roce 1929 otevřen kamenolom, který se vyznačuje výskytem pegmatitů, v nichž byla nalezena řada vzácných minerálů.

Dolní Bory - Hatě

V Dolních Borech pod kostelíkem se stáčí z hlavní silnice odbočka, po které můžete sledovat turistickou značku. Tato Vás povede po silničce, která za obcí přechází v polní cestu. Asi po půl kilometru dojdeme ke studánce Rusalce, kde se můžeme osvěžit (koncem horkého léta bývá vyschlá) a pokračovat vpravo se stáčející cestou až dojdete k lesu, kde začíná území zvané Hatě.

Dnes je celá tato oblast bývalého živcového dolu asanována a zalesněna .Cesta pokračuje lesem a postupně se prudce svažuje dolů do údolí k řece Oslavě, kde začíná ochranné pásmo přehrady Mostiště, která slouží jako zásobárna pitné vody.

Pegmatity v Hatích obsahují zejména živce, křemeny a slídy. Z draselných živců je to hlavně ortoklas, který ve zdejším dole utváří až metrové bloky žluté až narůžovělé barvy. Sodné živce jsou zde zastoupeny sodným albitem, který ve svrchních částech pegmatitových žil má žlutavou barvu a až ve větších hloubkách je bílý, někdy s namodralým odstínem.

Z velké části jsou tady zastoupeny křemeny, z nichž nejznámější jsou záhnědy, které zde tvoří krystaly a srostlice od světle hnědé, přes kouřovou, až po tmavě hnědou barvu. Často se tu také vyskytuje křemen, který bývá uvnitř ve svém jádru šedý, až růžový, což je růženín, který zde dosahuje až drahokamové kvality.

Dalším hojně zastoupeným minerálem jsou slídy, a to jak světlý muskovit, tak i tmavý biotit. Lupínky světlého muskovitu zde dosahují až plochy jednoho decimetru.

Nejznámějším minerálem však je černý turmalín skoryl. Sloupce z dlouhých a hrubých jehlic tu dosahují až půlmetrové délky. Krystaly černého turmalínu často zarůstají do bílého křemene, čímž vytváří krásný kontrast dvou minerálů.

Dále se zde vyskytují minerály jako jsou albit, andalusit, apatit, safír, korund, sekaninait a další. Celkem tady bylo v pegmatitových žílách popsáno 94 různých minerálů.

Horní Bory - Lom

Kamenolom v Horních Borech vznikl v roce 1929 a těžil se zde kámen na stavbu silnic a blízké železnice. Pracuje se v něm do současnosti a nyní se lom rozkládá na 30-ti tisících metrech čtverečních, má tři lámací poschodí a zaměstnává 13 pracovníků.

Kamenolom se stává zejména z granulitu. Granulity jsou silným tlakem přeměněné horniny. Vyznačují se šedavě bílou barvou a obsahují hlavně živce (ortoklasy a oligoklasy) s křemeny a s růžovo-fialovým almandinem. Ve stěnách kamenolomu lze pozorovat střídání hornin, které vytváří vrstvy od několika centimetrů až po mnohametrové polohy. Tyto jsou často tektonicky zprohýbané.

Mineralogicky nejzajímavější jsou výplně puklin, kde se vyskytují skoryly, muskovity, apatity, a biotity, pospolu s krystaly křišťálu a záhněd.

Borský les a okolní pole

Mineralogicky bohaté je celé území v okolí Borů, zvláště pak Borský les. Toto území je však hustě pokryto lesním porostem, a vyskytuje se tu jen minimum odkryvů, či výchozů horniny, a tak je velmi problematické zde učinit nález.

Okolní pole jsou intenzivním sběrem minerálů také značně vyčerpaná, přesto však po podzimní orbě tady zkouší své štěstí řada sběratelů a mineralogických nadšenců, kterým se občas podaří pěkný nález.

Minerály Borů a Cyrilova - vázaná kniha

O této mineralogicky tak bohaté lokalitě sepsal knihu profesor Josef Staněk pod názvem Minerály Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí, kterou doplnil krásnými barevnými fotografiemi, jak z historie, tak i ze současnosti. Na fotografiích jsou zachycena jak naleziště, tak i různé druhy hornin a minerálů, které zde byly objeveny.

Více o této knize se dozvíte v jejím detailu - viz.: Minerály Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí

Bory - obecní muzeum

Vznik obecního muzea v Borech se váže k roku 2007. Nachází se v kulturním domě (bývalá mateřská školka) v Dolních Borech č. 40.

Toto muzeum prezentuje historii a přírodní zajímavosti obce a jejího blízkého okolí. Je zaměřeno na široký okruh témat. Nejvýznamnější je tu mineralogická expozice, na níž se podílel přední český mineralog prof. Josef Staněk. Tato expozice je pro muzeum zásadní, jelikož okolí Borů je svými horninami, minerály a nerosty nejznámější lokalitou nejen u nás, ale i v celém světě. Část expozice je zaměřena na dějiny Hatí -  zaniklého dolu s pegmatitovými žílami.

Mezi další témata muzea patří ukázky různých řemesel a vybavení domácností na počátku minulého století. Minerály i sbírkové předměty byly získávány převážně z darů od místních občanů. Nejvzácnější vzorky minerálů z okolí Borů jsou však k vidění v muzeích v Jihlavě, Třebíči a Brně.

Obecní muzeum v Borech je otevřeno příležitostně po dobu výstav, při významných událostech, o poutích, Velikonocích, Vánocích a na požádání (tel.: 739 995 445, nebo 608 312 224).

Vstupné je stanoveno částkou 10,- Kč pro dospělé, děti vstupné neplatí.

Přírodní památky v okolí Borů

V krásné přírodě kolem Borů se nachází přírodní památka Rasůveň (zachovalý původní bukový les) a Mrázkova louka (výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů).

Geopark Bory

Okolím Borů vede naučná stezka, která je osazena informačními panely. Z nich se dozvíte nejen o zajímavých místech v blízkém okolí obce, ale také o životě různých druhů živočichů a rostlin, které se zde vyskytují.

Součástí této stezky je i geoparčík se slunečními hodinami a soustavou rybníčků, které zdobí ze dřeva vyřezané postavičky pohádkových bytostí a zvířat.