Novinka. Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma!

Kněževes

Slavné naleziště drahých kamenů a minerálů v srdci Vysočiny.

Obec Kněževes

Vesnička Kněževes se nachází 12 km severozápadním směrem od Velkého Meziříčí v nadmořské výšce 549 m n. m. Údolím asi 1 km od obce protéká řeka Oslava.

První písemně doložená zmínka o této vsi pochází z roku 1370, kdy byly její dějiny spojovány s menší opevněnou tvrzí. Uprostřed obce stojí zrekonstruovaná malá kaplička se zvoničkou, jejíž stavba se datuje do 18. století. Za kapličkou se nachází zmiňovaná budova původně gotické tvrze zastřešená vysokou mansardovou střechou - sídla vladyckého rodu z Kněževsi. Tento objekt prošel v době barokní přestavbou a sloužil jako správní středisko rozsáhlého kněževeského polesí. Zároveň byl vrchností využíván v době honů k ubytování šlechty a k hostinám. Na protější straně silnice protínající ves stojí opravené stavení obecního úřadu.

Vesničku Kněževes zdobí dřevořezby hub od místního šikovného řezbáře, které jsou rozesety mezi domy a okolo cest. Můžete zde potkat křemenáče, suchohřiby, praváky i sličné muchomůrky, či bedle, vyřezané v nadživotní velikosti, což navozuje až pohádkové prostředí.

Východním směrem asi 300 m za obcí (směrem k obci Krásněves) se na mírném kopci při okraji lesa nachází vyhlídka, k níž vede cesta lemovaná nově vysázenou alejí stromů a osazená lavičkami. Tato vyhlídka byla zbudována na střeše zdejší vodárny a za pěkného počasí z ní lze dohlédnout až k Železným horám ve východních Čechách.

Od této vyhlidky vede zdejším lesem krátká přírodní stezka, která je lemováná informačními tabulkami s popisky různých druhů stromů, které tu rostou. Dále jsou zde k vidění velké kamenné balvany připomínající svým tvarem obří lavičku, či židličku.

Stezka končí uprostřed lesa, kde se nachází bývalý obecní lomek, kde se v dřívějších dobách těžil kámen na stavbu domů v Kněževsi. Dodnes je zde vidět těžební jáma, jejíž spodní část je částečně zatopena vodou.

V okolí obce se rozkládá krásná krajina plná lesů a rybníků zasazených v čisté přírodě Vysočiny. Na své si zde přijdou jak milovníci bílé běžecké stopy v zimě, tak i cykloturisté a houbaři v létě.

Kněževes - Na Františku

Toto místo nacházející se v katastru obce Kněževes se proslavilo objevem dutiny s krásnými moravskými citríny.

Většina citrínů z tohoto místa byla nalezena ve formě úlomků a zlomků, z nichž některé měly zachovalé krystalové stěny a plochy.

Vzácně se zde vyskytovaly části krystalů a dokonce i menší množství celých krystalů. Největší z nich dosahovaly délky až 20 cm s drahokamovou kvalitou uvnitř.

Barevná škála těchto citrínů byla naprosto unikátní a vyznačovala se velkou různorodostí odstínů žluté.

Zdejší nejsvětlejší citríny byly velmi světlé a připomínají barvu šampaňského. Naopak ty tmavší sytě zbarvené je možno přirovnat k barvě medu s vrcholy krystalů přecházejícími do temné barvy černých morionů.

Některé zlomky citrínů byly dokonale průhledné (bez inkluzí) a měly vysokou vnitřní čistotu. Byly tedy vhodné k broušení do drahokamových fazetových výbrusů, které kameny ještě mnohonásobně zhodnotily. Tyto brusy často klenotníci a zlatníci vsazují do krásných šperků.

Pole v okolí vesnice

Na polích v okolí vesničky Kněževes se v minulosti nacházely krásné minerály jako záhnědy, moriony, černé turmalíny skoryly, růženíny, či křišťály. Intenzivním mnohaletým sběrem se však hojnost pěkných nálezů v současné době značně snížila a najít po orbě, či dešti krásný minerál je čím dál náročnější.