Krystal Transmitter

Jak poznat Krystal Transmitter?

Krystaly Transmittery se ve své špici vyznačují facetou ve tvaru dokonalého trojúhelníku, která spojuje dvě vedlejší symetrické sedmistranné facety (plochy). Číselná kombinace krystalových stěn 7-3-7, kterou se tyto krystaly vyznačují, dovoluje vědomé lidské mysli (bytosti) získat přístup k vesmírné moudrosti.

Použití Krystalu Transmitteru

Krystal Transmitter můžeme použít jako komunikátor, pomocí kterého lze svoji myslí před vesmíru jasné a srozumitelné otázky a skrze něj opět nazpět příjmout odpovědi. Čím jasnější a srozumitelnější naše dotazy do vesmíru budou, tím konkrétnějších odpovědí se nám dostane.

Jak komunikuje vesmír s lidskou myslí?

Nastavením našich postojů a uvažováním, ať pozitivním, nebo negativním směrem - je dříve, či později vytvářena fyzická realita, kterou prožíváme. Kam teče proud našich myšlenek, tam zároveň směřuje i naše energie. Vesmír nám jí poté (jako zdcadlo) odráží a vrací a my svými pocity a prožíváním každodenního života, sklízíme to, co jsme do vesmíru vyslali.