Laserová hůlka

Jak poznat Laserovou hůlku?

Tyto krystaly jsou dlouhé a tenké, jejich úzké a protáhlé facety tvořící jejich tělo se sbíhají ke špici, která je utvářena drobnými a krátkými facetami. Svým tvarem tyto kameny nápadně připomínají štíhlí ukazováček lidské ruky. Na povrchu těchto krystalů se mohou nacházet různé vrypy a značky připomínající pradávné písmo. Dlouhé a tenké krystaly byly nazvány "hůlkami", jelikož jimi proudí čistá léčivá energie.

Tak jako skutečný laserový paprsek v medicíně je využíván k operacím a léčbě, tak i krystaly laserových hůlek mají léčivou moc. Laserový paprsek energie proudící skrz krystal je podobný paprskům energie, které proudí z konečků prstů léčitele směrem k uzdravované osobě. Energetický paprsek vysílaný z takového krystalu může být použitý k léčbě pouze s vědomým souhlasem léčené osoby. Ta musí být mentálně připravena opustit staré a zažité myšlenkové pochody a vzorce chování.

Tyto krystaly se stávají v rukou léčitele laserovými skalpely, kterými je možno odstranit blokády jak psychického, tak i fyzického charakteru. Člověk pracující s takovýmto krystalem však musí být vysoce zodpovědný a zkušený prakticky i mentálně.

Laserové krystaly by se neměly nikdy dostat do rukou neskušených jedinců, jelikož jejich energie je velmi silná a neuváženou manipulací (například mířením na nějakou osobu) může být poškozena její aura.

Krystaly byly využívány již v pradávných dobách Lemurie, kde byly v chrámech používány k léčebným praktikám.