Mistrovský krystal - DOW

DOW-krystal-mistrovsky-kristal-pravy-prirodni-kamenDOW krystal je tajemný a jedinečný úkaz mezi všemi Mistrovskými krystaly.

Stěny (fasety) v jeho vrcholovém ukončení jsou geometricky členěné do střídajících se tří trojúhelníků se třemi sedmistěnnými fasetami. Tím bylo vytvořeno dokonalé božské uskupení vrcholových plošek DOW krystalu: 7 - 3 - 7 - 3 - 7 - 3.

DOW krystal se nabízí jako skvělý meditační kámen, protože patří mezi energeticky nejsilněji působící krystaly. Práce s ním nám může napomoci k posunu našeho vyššího vědomí směrem k všeobjímající lásce a porozumění. Pozitivní energie proudící z tohoto krystalu vyvažuje a harmonizuje energetická centra (čakry) našeho těla, tak aby životní síla mohla volně proutit celým naším organismem.

Tyto krystaly jsou nejširším komunikačním kanálem z vyšších úrovní bytí. Skrze ně k nám mohou proudit znalosti a vědomosti, jakými disponoval Ježíš Kristus, který byl ztělesněním bezpodmínečné lásky na planetě Zemi. Jeho vysoké Vědomí a napojení na božskou energii (vesmírný zdroj) mu umožňovalo činit pro ostatní lidi nepochopitelné divy a zázraky, kterými chtěl lidstvu ukázat, co vše umožňuje vzestoupený stav kristovského vědomí. Jeho narození bylo situováno na počátek věku RYB, kdy planeta Země vstupovala do temného dva tisíce let trvajícího období, které nyní skončilo a v očistném procesu nového věku VODNÁŘE se mnoho lidských bytostí probouzí a hledá toto zapomenuté kristovské vědomí.