Novinka. Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma!

Naleziště mineráů v ČR

Vitošov - vápencový lom

Vápencový lom Vitošov (vápenka Vitošov) se nachází na Severní Moravě v okrese Šumperk a patří mezi tři největší vápenky v České Republice. Začátek průmyslové výroby vápna v této lokalitě se datuje už od roku 1872.

Jedná se o povrchový lom, kde se vápenec dobývá pomocí tzv. odstřelu střeny. Hornina oddělená z rozvalu je následně rypadly a nakladači naložena na nákladní automobily a dopravena k drtiči. Rozdrcené bloky se následně třídí podle své hrubosti a za pomocí pásových dopravníků je vápenec dále transportován do pecí, v nichž vzniká vypálené vápno.

Vápenec a vápno jsou nedílnou součástí našeho každodenního života a u spousty produktů si ani neuvědomujeme, že k jejich výrobě je zapotřebí právě těchto materiálů.

Hlavní využití vápence tvoří především produkty pro stavební průmysl (cihly, tvárnice, malty, omítky, barvy atd.). Vápenec respektive vápno je však hojně využíváno i v jiných odvětvích například v chemickém, textilním, papírenském nebo farmaceutickém průsmylu, ale také v zemědělství či při výrobě skla.

Jako stavební materiál či pojivo jsou vápenec a vápno využívány už od dob starověku. Vápenec byl honosný kámen, který se snadno těžil i opracovával a tak se těšil širokému využití. Například po Nilu byly dopravovány bílé vápencové kvádry, které následně sloužily jako obkladní materiál pyramid. Využíval se však i ke stavbě chrámů, akvaduktů či nesčetného množství soch. Běžně byl také používám na zůrodňování půd.

Lom Vitošov je však i významnou mineralogickou lokalitou

Olomoucký kraj, ve kterém se tento lom nachází, se může pochlubit velkým množstvím jeskyních systémů, z nich některé jsou zpřístupněné i veřejnosti. Mezi nejznámější patří především Javořické či Mladečské jeskyně. Velice oblíbené jsou však i Zbrašovské aragonitové jeskyně, nebo podzemní krasové jevy Na Pomezí a Na Špičáku.

Málo kdo však ví, že krasové jevy se můžou nacházet i v povrchových lomech a jedním takovým je právě vápencový lom Vitošov.

V průběhu těžby se zde tak mohou vyskytovat krasové jevy nejčastěji v podobě puklin či menších dutinek s bohatými výplněmi v různých formách stalaktitových a stalagmitových útvarů - aragonitů. Jednotlivé aragonity (krápníky) jsou však po odstřelech značně poškozené a tudíž ne příliš vzhledé, po zpracování (rozřezání na plátky a následném vyleštění) však tento vzácný minerál vypadá opravdu fantasticky, protože vynikne jeho barva a originální kresba. Tenké plátky jsou navíc velmi často i krásně průsvitné a jedinečná kresba tak může vyniknout ještě více.

Krasové dutiny, souvislé zkrasovělé zóny a menší jeskyně jsou ve vitošovském lomu odkrývány průběžně po celé období zde probíhající těžby. V dřívějších dobách zde byli zastiženy i větší jeskyní prostory s délkou i několik desítek metrů.

Tato lokalita je tedy pro sběratele minerálů velice atraktivní, najít si tu však kvalitní kousek aragonitu není vůbec jednoduché. Vyžaduje to nejen značnou dávku odvahy, trpělivosti a vytrvalosti, ale také potřebné zkušenosti či znalost lokality.

Tento lom je však stále činný, takže při sběru těchto vzácných nerostů zde musíte dodržovat opravdu vysokou bezpečnost. Vstup do samotného lomu si pak samozřejmě musíte předem domluvit s majitelem.

Žulová - Korálové jámy (Jeseníky)

Naleziště drahých kamenů Žulová

Vesnice Žulová leží nedaleko města Jeseník a je to jedna z významných mineralogických lokalit na území Slezska. Drahé kameny (především křišťály) se zde těžily již v 18. století a to především na výrobu suvenýrů, prodávaných návštěvníkům lázní Jeseník.