Novinka. Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma!

Nový elestial

Krystaly Elestialu se někdy také nazývají "Skeletové krystaly". Tyto zvláštní krystaly jsou andělskými dary, které byly poslány na naši planetu, aby zde byly nápomocny při rozpomenutí lidstva na jeho božský původ.

Jak poznanáme krystal Elestial?

Krystaly Elestialu většínou nemívají jednu hlavní špici, jako většina ostatních krystalů, ale z celého jejich povrchu vystupují mnohačetná přirozená zakončení. Nejzajímavějším úkazem na těchto krystalech jsou vryté a různě vrstvené geometrické tvary a vzorce, v nichž jsou ukryty hluboké zákony vesmíru.

Elestialy mohou tvořit křišťály, ale častěji se zbarvují do tmavších odstínů a v přírodě se vyskytují jako záhnědy, či moriony. Některé Elestialy (často ty z Vysočiny) jsou na povrchu jakoby ožehnuté ohněm. Tento zajímavý úkaz vytváří tenká vrstva přírodního červeno-hnědého limonitu, která pokrývá jejich stěny. Výskyt těchto krystalů bývá často zaznamenán v blízkosti vody, jako jsou rybníky, tůně, potoky a řeky.

Poslání Elestialů

Krystaly Elestialu se materializovaly na planetě Zemi, aby byly nápomocny při znovuprobuzení lidstva, a aby sloužily k očistě a léčbě emočních traumat. S těmito krystaly k nám přichází velká síla a sebepoznání, a tak jsou pro nás andělskými dary.

Elestialy obsahují vědění o stavu bytí mimo naše fyzické tělo, a proto se stávají utěšiteli pro lidi, kteří prochází procesem odchodu z tohoto světa a jsou také nápomocny při zbavování se strachů a traumat nasbíraných během života.

Práce s Elestialem

Prací s tímto krystalem je možno aktivovat korunní čakru, a navodit tak rozšířený stav vědomí člověka. Správným naladěním se na frekvenci tohoto kamene dochází k jeho komunikaci s vaší myslí a k uvolňování starých emočních bloků, které brání osvícení lidské bytosti a nahlédnutí do andělské podstaty její duše.

Mnoho nezpracovaných emocí se vytváří už v brzkém dětství a člověk si je nese až do své dospělosti, kdy se projevují v jeho chování a jednání vůči druhým lidem. Tyto emoční zátěže mohou být pomocí krystalu Elestialu odstraněny.

Větší krystaly Elestialu na svých stěnách odráží více slunečního světla, a proto je jejich energie silnější a účinnější. Mnohem lépe dochází k odstranění (zbavení se) negativních emocí.

Proces očisty, který je Elestialem spuštěn, může být pro některé jedince velmi náročný až traumatizující. Zvláště v noci, pokud s kamenem spí, a ten na ně působí na podvědomé úrovni. Krystal Elestialu může lidskou mysl výborně připravit na prožívání různých pocitů, aniž by byly následně vyvolány vyhrocené emoce.

Krystal Elestial má více možností využití a pracuje s každým jedincem podle stupně jeho vědomí. Pokud někdo potřebuje očistit, tak krystal odstraní vlastnosti jeho ega a ukáže nedostatky osobnosti tohoto člověka. Jestliže je však jiná osoba už očištěna a již spočívá ve svém středu, tak Elestial otevře její korunní čakru.

Pokud se někdo rozhodne použít tento krystal k léčení sebe, či druhých, měl by si plně uvědomovat jeho sílu a zacházet s ním velmi obezřetně. Elestialy jsou zvláště vhodné k léčbě drogových závislostí, kdy jsou v organismu chemicky zničeny mozkové buňky a oslaben nervový systém. Dále pak také k léčení epilepsie a schizofrenie. Tyto krystaly by měly být používány k léčbě jen se svolením léčeného člověka a ten by si měl být plně vědom jejich účinků a skryté moci.

Elestial ve svém životě potkáte, až jste skutečně připraveni odhalit své "vyšší já". Tento krystal bude pro vás skvělým učitelem a přítelem při vaší cestě na této fyzické úrovni bytí.