Novinka. Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma!

Pikárec

Významné naleziště drahokamů a vzácných minerálů.

Obec Pikárec

Malebná vesnička Pikárec leží asi 16 km od Velkého Meziříčí směrem na Nové Měto na Moravě. Osadníci, kteří tuto obec kolem roku 1192 založili, si říkali "Pikharti", což v překladu znamená čeští bratři - odtud vznikl název obce.

Uprostřed horní návsi byla v roce 1923 na základech starší stavby postavena malá kaplička zasvěcená sv. Prokopovi. Jedná se o menší jednoduchou sakrální stavbu se zvonicí a vysokou jehlancovou střechou. Před kulturním domem, poblíž autobusové zastávky, stojí litinový kříž, který nechali v polovině devatenáctého století postavit manželé Zemanovi, hospodařící na bývalé rychtě.

Místní občané zde mají k dispozici kulturní dům, hasičskou zbrojnici, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, víceúčelové hřiště s tenisovými kurty a pohostinství.

V roce 2005 obdržela obec Pikárec ocenění v soutěži "Vesnice Vysočiny". Získala zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.

Významné naleziště drahokamů

Severovýchodně od obce Pikárec se v minulosti našly krásné ukázky zdejších minerálů a drahých kamenů. V dutinách byly objeveny krystaly drahokamových záhněd, které dosahovaly délky přes 30 cm. Vyskytovaly se zde záhnědy sloupcovité, ale i hypoparalelně rostlé. Kromě záhněd tu byly objeveny i velké a krásné krystaly černých turmalínů skorylů. Nejdelší krystaly dosahovaly až několika prvních desítek centimetrů. Turmalíny měly výrazné a lesklé rýhování a často byly i velmi netradičně ukončené - tzv. "tisícihranem" (velké množstvý malých lesknoucích se plošek). Jako doprovodné minerály se ve zdejších dutínách vyskytovaly také albity, muskovity a ortoklasy. Dále se na okolních polích místy našly i ohlazené citríny a čiré křišťály.

Dnes je okolí vesnice velmi intenzivně prohledáno a objevit novou dutinu s krásnými kameny je velmi těžké.

Na podzim po dešti na zoraných polích je však stále šance najít drobnější ukázky zdejších minerálů.

Lithný pegmatit - Špačkovka

Necelý kilometr jižním směrem od obce v místě zvaném "Špačkovka" byl objeven lithný pegmatit s elbaity. Ten poskytnul nádherné ukázky až několikacentimetrových malinově zbarvených rubelitů (červené a růžové turmalíny).

Krajina rybníků

V okolí vesnice se nachází soustava několika rybníků. Dva největší se nazývají Pikárecký rybník a rybník Kuchyň. Většina těchto vodních ploch vznikla již ve středověku, kdy tato část kraje patřila k majetku rodu Pernštejnů.

Malebná příroda

Vesnička Pikárec leží uprostřed malebné přírody Novoměstské pahorkatiny.  Mezi poli se lesknou hladiny četných rybníků a oblé kopce jsou porostlé převážně jehličnatými lesy.

Podél cest a na loukách kvete množství polního kvítí, což svědčí o čistotě zdejší přírody.

Pohádkový les

Již více než 25. let se každoročně začátkem června koná v blízkém lese za vesnicí Pikárec akce pro děti i dospělé pod názvem "Pohádkový les". Jedná se o asi 5 km dlouhou procházku lesem, na které se formou hraných pohádek návštěvníci baví a seznamují s různými pohádkovými bytostmi. Na konci trasy na ně pak čeká občerstvění na výletišti Pod Křibem (video z akce).

 O dalších zajímavých mineralogických lokalitách s výskytem drahých kamenů na Vysočině si můžete přečíst v sekci naleziště.