Novinka. Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma!

Šperky -obrana před vyzařováním monitorů

Miliony lidí denně usedají před obrazovky televizí či počítačů, ať už pracovně nebo pro zábavu. Často tak tráví dlouhé hodiny v zaměstnání a po příchodu domů spočinou u soukromého PC a večer před televizní obrazovkou. Neuvědomují si, že po celou dobu na jejich tělo v nadměrné míře působí záření, jež může být nebezpečné a z dlouhodobého hlediska zdraví škodlivé. Zdravotní obtíže se často objevují až po dlouhých letech takového života zatíženého moderní technikou. Málo kdo však tyto následky dává do souvislostí s předchozím zaměstnáním a životním stylem. Bylo zjištěno, že účinky tohoto pro člověka nepříznivého vyzařování, mohou být tlumeny černým turmalínem skorylem.

Tento kámen patří k nejlepším vodičům jemněhmotných energií a zároveň je piezoelektrický - třením a zahřátím se konce jeho krystalů nabíjí opačným elektrickým nábojem, což způsobuje, že na svůj povrch přitahuje jemné částečky prachu. Svým tvarem a rýhováním připomíná podlouhlý svazeček černých drátků, což evokuje podobu skutečného elektrického kabelu.

Pokud je člověk ve svém zaměstnání často vystaven záření monitorů nebo jiných technických zařízení, může jednoduše používat černý turmalín skoryl jako přívěsek, nebo položit tento kámen na pracovní stůl mezi sebe a zářící obrazovku. Jako šperk bychom jej měli nosit přibližně ve středu hrudního koše a pokud je kámen ukončený, tak vždy špičkou dolů. Černé kameny pomáhají tělo uzemňovat a nežádoucí energie odvádět svým zakončením dolů do země.

V současné době je lidstvo okouzleno prudkým technickým pokrokem, aniž by si uvědomovalo, že ještě nebyly prozkoumány všechny jeho vedlejší účinky a následky na lidský organismus. Proto bychom se neměli bát, chránit se přírodní cestou a využít k tomu energii černého turmalínu skorylu.

 

Zdroj: Drahé kameny a šperky

Autor: Wolfgang Hahl