Azurit

Naleziště:

zahraničí: USA, Chile, Austrálie, Afrika, Rusko, Španělsko, Německo, Maďarsko, Francie

v ČR: pouze ojedinělé nálezy

Astrologické znamení: Ryby (k azuro-malachitu patří znamení Kozoroha)

Čakry: třetí oko 6. čakra (ostatní čakry dle potřeby v kombinaci s dalšími minerály)

Čištění a nabíjeni:

Azurit je choulostivý minerál, proto bychom jej měli čistit pomocí meditace a nabíjet pouze ve stínu nebo při měsíčním světle.

Azurit se řadí mezi nejsilnější meditační kameny. Jeho tmavě azurová barva otvírá vědomí člověka pro vstřebávání moudrosti a duchovního poznání. Na naší cestě životem nás sbližuje s podobně duchovně naladěnými bytostmi, u kterých můžeme najít oporu a souznění. Učí nás životu v lásce a porozumění, aniž bychom hledali nedostatky lidí okolo sebe.

Azurit posiluje naši mysl a bystří paměť. Očišťuje charakter člověka a zvyšuje jeho vnímavost vůči těžkému životnímu údělu jiných lidí. Na mentální úrovni vede myšlenky chorého člověka směrem k jeho rychlému zotavení a uzdravení.

Azuromalachit

Azurit v kombinaci s malachitem (azuromalachit) harmonicky sjednocuje rozum a cit. Pomáhá člověku překonat těžká životní období, kdy může snadno upadnou do beznaděje a tím si přivodit různá psychosomatická onemocnění. Kámen azuromalachit dodává vnitřní sílu a naději v lepší budoucnost. Uvolňuje potlačené emoce, čímž přispívá k oživení mysli a jejímu pozitivnímu naladění.