Novinka. Při nákupu nad 1500 Kč doprava zdarma!

Rousměrov

Lokalita s výskytem drahých kamenů, minerálů a nerostů v centru Vysočiny.

Obec Rousměrov

Vesnička Rousměrov leží asi 20 km severně od Velkého Meziříčí v těsné blízkosti silnice první třídy I / 37. Okrajem katastru obce pak vede hlavní železniční trať se zastávkou v blízkých Laštovičkách, které územně připadají pod Rousměrov.

V malé obci žije 117 obyvatel, kteří využívají místní občerstvení a obchod s potravinami. Uprostřed vsi se nachází rybníček a malá kaplička - zvonička, která je po rekonstrukci ozdobou do kruhu obestavěné návsi.

Historické Zajímavosti v okolí

První písemná zmínka o této vesničce pochází z roku 1407 a její historii dokumentují i dva smírčí kameny u silnice do Laštoviček a do Bohladce. Kámen směrem k Laštovičkám s vytesaným masivním křížem, vznikl v době třicetileté války, jako památka na zvůli švédského vojska, které tudy táhlo. Kámen směrem k vesnici Bohdalec je památkou cyrilometodějskou a vznikl někdy mezi 9. - 11. stoletím. Na jeho přední straně jsou vyryty tři řádky staroslověnského textu.

Jižním směrem od vesničky rostou v polích čtyři památné lípy velkolisté. Jejich stáří se odhaduje na více než 100 let a uprostřed nich stojí mramorový kříž. Tato skupinka stromů utváří zajímavý krajinotvorný prvek.

Půvabná krajina

Zdejší krajina Českomoravské vrchoviny je lesnatá pahorkotina s četnými rybníčky, protkaná potůčky a lesními cestami. Nejbližší okolí vesnic je využíváno zemědělsky k pěstování plodin, a také jako pastviny pro dobytek.

Vyšší nadmořská výška (600 m.n.m.) poskytuje z okolí obce Rousměrov krásný rozhled na okolní krajinu. Lze odsud pozorovat železniční koridor Brno - Havlíčkův Brod, který se táhne přes četné viadukty, vyrovnávající členitý terém zdejší kopcovité krajiny. Nádherný pohled je na kopce v okolí Cyrilova, které se řadí k nejvyšším místům Křižanovské vrchoviny.

Okolní pole s výsketem drahých kamenů

V podloží mnoha polí byl v minulosti nalezen pegmatit, který obsahoval krásné krystaly záhněd a černých turmalínů skorylů, v doprovodu živců, muskovitu a biotitu. Na povrchu polí v ornici byly sbírány vodou a půdními kyselinami ohlazené zlomky a části krystalů žlutých citrínů a průhledných křišťálů.

Významný sběratel zdejších minerálů p. Kašpárek nedaleko Rousměrova objeven unikátní pegmatit, který obsahoval vzorky topazů, kasiteritů a triplitů.

Za mnoho let intenzivního sběru a někdy i za použití těžké techniky došlo k značnému vyčerpání zdejších minerálů. Dnes je zde tedy velmi obtížné najít krásný kámen.

Brzy na jaře, či na podzim po orbě, je zde však stále možné objevit zlomky, či malé krystalky citrínů, záhněd, křišťálů, nebo černých turmalínů skorylů. Vyjímečně se tu i dnes podaří nalézt i větší drahokamový kámen.

Na zoraná, či dokonce osetá pole, lze vstupovat pouze s rizikem, protože zdejší farmář nemá pro sběratelské nadšence drahých kamenů žádné pochopení a setkání s ním může být i velmi nepříjemné.

O dalších zajímavých mineralogických lokalitách s výskytem drahých kamenů na Vysočině si můžete přečíst v sekci naleziště.